۱۴۰۰ پنج شنبه ۱ مهر
اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی: فرزاد رحمانی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته: بیوشیمی بالینی

رتبه علمی : استادیار

آدرس: سیستان و بلوچستان- ایرانشهر- دانشکده پزشکی

تلفن: 0541- 37210483

Email address: Rahmany.farzad@gmail.com

CV:

http://p-research.irshums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=81000009

نام و نام خانوادگی: فرزانه فرجی شهریور

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته: فیزیولوژی انسانی

رتبه علمی : استادیار

آدرس: سیستان و بلوچستان- ایرانشهر- دانشکده پزشکی

تلفن: 0541- 37210483

Email address: faraji_farzaneh@yahoo.com

CV:

http://p-research.irshums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=81000022

نام و نام خانوادگی: الهام حیدری

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته: علوم تشریح

رتبه علمی : استادیار

آدرس: سیستان و بلوچستان- ایرانشهر- دانشکده پزشکی

تلفن: 0541- 37210483

Email address: elham.heidari.f@gmail.com

Cv:

http://p-research.irshums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=81000009

نام و نام خانوادگی: محسن مرزبان

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته: علوم و اعصاب

رتبه علمی : استادیار

آدرس: سیستان و بلوچستان- ایرانشهر- دانشکده پزشکی

تلفن: 0541- 37210483

Email address: mohsen136051@yahoo.com

CV:

http://p-research.irshums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=81000034

نام و نام خانوادگی: میلاد هاشمزهی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته: فیزیولوژی انسانی

رتبه علمی : استادیار

آدرس: سیستان و بلوچستان- ایرانشهر- دانشکده پزشکی

تلفن: 0541- 37210483

Email address: hashemzm941@mums.ac.ir

CV:

http://p-research.irshums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=81000137

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/23
تعداد بازدید:
2977
Powered by DorsaPortal