۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
اعضاي هيات علمي

اسامی و مشخصات اعضای هیات علمی گروه فوریت های پزشکی

نام و نام خانوادگی: سعید کلکلی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته: پرستاری اورژانس

مرنبه علمی: مربی عضو هیات علمی

تلفن: 05437210483

آدرس: ایرانشهر دانشکده پرستاری و مامایی

Email: saeedkalkali@gmail.com

Cv link: http://p-research.irshums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=81000007

نام و نام خانوادگی: شهاب الدین اطهریان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته: داخلی و جراحی

مرنبه علمی: مربی عضو هیات علمی

تلفن:05437210483

آدرس: ایرانشهر دانشکده پرستاری و مامایی

Email: sh.atharyan@gmail.com

Cv link: http://p-research.irshums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=81000106

نام و نام خانوادگی: خلیل برهانزهی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته: پرستاری اورزانس

مرنبه علمی: مربی عضو هیات علمی

تلفن: 05437210483

آدرس: ایرانشهر دانشکده پرستاری و مامایی

Email: kh.borhanzehi@gmail.com

Cv link: http://p-research.irshums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=81000119

سعید کلکلی

مدیر گروه فوریت های پزشکی

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/04
تعداد بازدید:
2901
Powered by DorsaPortal