۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
اعضاي هيات علمي

نام و نام خانوادگي: آرزو پيرك

مدرك تحصيلي: دكتري تخصصي بهداشت باروري

رتبه علمي : استاد يار

آدرس: سيستان و بلوچستان- ايرانشهر- دانشكده پرستاري و مامايي ايرانشهر

تلفن: 0541- 37210483

Email address: pirak.arezoo@yahoo.com

نام و نام خانوادگي: فاطمه آذركيش

مدرك تحصيلي: دكتري تخصصي بهداشت باروري

رتبه علمي : استاد يار

آدرس: سيستان و بلوچستان- ايرانشهر- دانشكده پرستاري و مامايي ايرانشهر

تلفن: 0541- 37210483

Email address:Azarkish2005@yahoo.com


نام و نام خانوادگي: تهمينه صالحيان

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مامايي

رتبه علمي : استاد يار

آدرس: سيستان و بلوچستان- ايرانشهر- دانشكده پرستاري و مامايي ايرانشهر

تلفن: 0541- 37210483

Email address:tahminehsalelian@gmail.com


نام و نام خانوادگي: سعيده ريگي يوسف آبادي

 

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مامايي

رتبه علمي : مربي

آدرس: سيستان و بلوچستان- ايرانشهر- دانشكده پرستاري و مامايي ايرانشهر

تلفن: 0541- 37210483

Email address:saedehRigi@gmail.com

 


نام و نام خانوادگي: زهره ميركازهي

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مامايي

رتبه علمي : مربي

آدرس: سيستان و بلوچستان- ايرانشهر- دانشكده پرستاري و مامايي ايرانشهر

تلفن: 0541- 37210483

Email address:mirkazehi1397@gmail.com

 


نام و نام خانوادگي: فيروزه شيخي

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مامايي

رتبه علمي : مربي

آدرس: سيستان و بلوچستان- ايرانشهر- دانشكده پرستاري و مامايي ايرانشهر

تلفن: 0541- 37210483

 


نام و نام خانوادگي: بي بي مريم ميرلاشاري

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مامايي

رتبه علمي : مربي

آدرس: سيستان و بلوچستان- ايرانشهر- دانشكده پرستاري و مامايي ايرانشهر

تلفن: 0541- 37210483

Email address: marylashari@gmail.com

 


نام و نام خانوادگي: خورشيد ريگي

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مامايي

رتبه علمي : مربي غير هيات علمي

آدرس: سيستان و بلوچستان- ايرانشهر- دانشكده پرستاري و مامايي ايرانشهر

تلفن: 0541- 37210483

Email address: khorshi.rigi@gmail.com

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/06
تعداد بازدید:
7102
Powered by DorsaPortal