۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
تاريخچه

مهندسي بهداشت حرفه‌اي و ايمني كار: (Occupational Health and safety Engineering) شاخه‌اي است از علم بهداشت و عبارتست از شناسائي، ارزيابي و كنترل عوامل زيان‌آور موجود در محيط كار به همراه يكسري مراقبتهاي بهداشتي درماني به منظور سالم‌سازي محيط كار و حفظ سلامت نيروي كار

مهندسي بهداشت حرفه‌اي و ايمني كار را مي‌توان به‌طور خلاصه علم و هنر تأمين سلامت در محيط‌هاي شغلي تعريف كرد و يك مهندس بهداشت حرفه‌اي يا متخصص سلامت شغلي كسي است كه وظيفه شناسايي، ارزشيابي و حذف يا كنترل عوامل مخاطره‌آميز شغلي را به عهده دارد.

گروه مهندسي بهداشت حرفه اي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر در سال 1397 فعاليت خويش را با آموزش در مقطع كارشناسي پيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار آغاز نمود . اين گروه آموزشي به منظور تربيت نيروي انساني متخصص و انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي جهت تامين نيازهاي بهداشت كار متناسب با شرايط منطقه و نيز وفور مشاغل سنتي نظير سوزن دوزي و دامداري، كشاورزي همچنين نسبتا صنعتي بودن شهرستان چابهار و ايرانشهر در سال 1397 با تاييد هيات بورد بهداشت حرفه اي در دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر تاسيس گرديد.

رسالت و اهداف گروه مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار شامل موارد زير است:

رسالت و اهداف گروه عبارت است از، تربيت نيروي انساني موردنياز جهت ارتقاء بهداشت كار در صنايع شهرستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر ، شناسايي، ارزيابي و كنترل عوامل زيان‌آور محيط كار در صنايع تحت پوش دانشكده از طريق اجراي طرح‌هاي پژوهشي ، آموزش ساير متخصصين در زمينه بهداشت كار.

با عنايت به اينكه شهرستان ايرانشهر و شهرستان هاي تابعه چابهار و نيكشهر و كنارك و غيره در سالهاي اخير به يكي از مراكز مهم صنعتي در كشور تبديل شده است و علي الخصوص شهرستان چابهار كه يكي از بنار مهم كشور و از نظر صنعتي و اقتصادي در سال هاي اخير پيشرفت چشمگيري داشته است همچنين تربيت و آموزش نيروهاي متخصص در اين شهرستان روند صعودي نداشته و به همين دليل مشكلات ناشي از كار و صنعتي شدن در اين شهرستان در حال افزايش مي‌باشد، لذا وجود نيروهاي متخصص در زمينه بهداشت كار ضروري به نظر مي‌رسد. به همين جهت گروه بهداشت حرفه‌اي دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر رسالت آموزش نيروي انساني لازم را هيات علمي هاي مجرب و فارغالتحصيل در همين رشته و با وجود آزمايشگاه هاي مجهز و داراي تجهيزات پيشرفته در سطح كارشناسي پيوسته را به عهده دارد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/16
تعداد بازدید:
9316
Powered by DorsaPortal