۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
معرفي كاركنان آموزش

خانم نصرت راحت دهمرده       کاردانی فوریت و هوشبری
خانوم کاووسی                      کارشناسی فوریت و پزشکی 
خانم سید فلورا حبیبی            کارشناس مامایی

خانم نورجهان استادی   کارشناس بهداشت محیط ، بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای و پرستاری

 

 خانم سودابه آزاد            کارشناس اتاق عمل وعلوم آزمایشگاهی


 


 


شرح وظایف کارشناس خدمات آموزشی 

1.انجام کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان

2.تشکیل پرونده آموزشی برای دانشجویان جدید  الورود و انتقالی

3.بررسی مستمر وضعیت تحصیلی کلیه دانشجویی پرستاری و مامایی از زمان پذیرش در دانشکده تا فارغ التحصیلی : شامل کنترل پرونده آموزشی ،گذراندن کلیه واحدها مطابق سرفصل و توزیع ترمی ، اخذ نمره قبولی در کلیه دروس و کارآموزی ها،رعایت پیش نیاز دروس و.....

4.هماهنگ بودن با مدیر گروه و اساتید مشاور رشته پرستاری و مامایی در امور مربوط به دانشجویان ، پیگیری و تکمیل فرمهای ارزشیابی و طرح درس گروه و....

5.صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت دانشجویان پرستاری و مامایی

6.مسئولیت اداره امور کلاس ها طبق برنامه

7.کمک به برگزاری امتحانات پایان ترم و انجام حضور و غیاب دانشجویان در جلسه امتحان

8.راهنمایی کلیه دانشجویان در انجام امور آموزشی تحت وب

9.تهیه امور دانشجویان شاغل به تحصیل ،ممتاز ،مشروط و فارغ التحصیل در هر نیمسال در صورت لزوم

10.آماده کردن زونکن امتحانات و نمرات پایان ترم

11.بایگانی کلیه نامه های رسیده و رونوشت نامه های ارسالی و سایر اوراق مربوط به آموزش در زونکن های مربوطه

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/12/04
تعداد بازدید:
2802
Powered by DorsaPortal